Beeldbank Historische Vereniging Nijeveen
 → 
 →  [Foto nr. 7090]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Foto nr. : 7090
 
Titel : Legitimatiebewijs van de Nijeveense Burgerwacht, uitgereikt aan Albert Keizer op 5 juni 1926.
Plaats/dorp : Nijeveen
Locatie :
Datering : 1926
Bijzonderheden : Legitimatiebewijs van de Nijeveense Burgerwacht, uitgereikt aan Albert Keizer op 5 juni 1926.

Over de Burgerwacht vinden we het volgende op de site van Drents Archief (http://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/genealogische-gids/hoe-verder):
Weerbare mannen (1665-1689, 1797-1798)
In tijden van politieke spanning ging het gewestelijk bestuur van Drenthe er verschillende keren toe over om voorbereidingen te treffen `dat alle d'ingesetenen deser landtschap op het geweer werden gestelt ende goede wachten gehouden'. Men zette als het ware een burgerwacht op. Dat was het geval ten tijde van de oorlogsdreiging in 1665, 1672 en 1689.

Na de omwenteling van 1795 werd het nodig geacht een gewapende burgermacht in het leven te roepen. Deze burgermacht had tot taak `het doen eerbiedigen der wetten, het beveiligen van personen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland', aldus het reglement. Alle manspersonen tussen 18 en 45 jaar werden verplicht, wanneer nodig, de wapenen op te vatten. Deze - naar het schijnt overgeorganiseerde - burgerbewapening verdween in 1801 al weer van het toneel.

Bronnen en beschikbaarheid
Bij de oorlogsdreiging in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd aan alle plaatselijke besturen gevraagd op te geven welke weerbare mannen beschikbaar waren en welke vuurwapens deze in bezit hadden. De lijsten hiervan zijn (grotendeels) bewaard gebleven in OSA, inv.nrs. 1329-1331.

In 1797 werden de plaatselijke besturen verplicht lijsten aan te leggen van degenen die in aanmerking kwamen voor de gewapende burgermacht. Deze lijsten bevinden zich in OSA, inv.nr. 1383. In de studiezaal staan de microfiches van de lijsten. Bovendien bevat een enkel kerspelarchief gegevens over de burgerbewapening uit die tijd.
De lijsten met namen van weerbare mannen in Kolderveen en Nijeveen in 1797 en 1798 zijn ook in het archief van onze vereniging te raadplegen.
 
Fotograaf/maker : Onbekend  
Rubriek : Documenten
Subrubriek :
Categorie : Document
Aanvullende images :
Google Maps :
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

 

Record aangepast: 12 februari 2018