Beeldbank Historische Vereniging Nijeveen
 → 
 →  [Foto nr. 2508]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Foto nr. : 2508
 
Titel : Burgemeester P.A. Derks 1878-1883
Plaats/dorp : Nijeveen
Locatie : Dorpsstraat 41
Datering :
Bijzonderheden : NIJEVEENSE BURGEMEESTERS
P.A. Derks.

Nummer 9 van de Nijeveense burgemeesters was Pieter Alberts Derks. Hij is geboren op 18 juli 1833, gehuwd op 9 december 1865 met Grietje Snoeken en op 15 december 1898 op 65 jarige leeftijd overleden te Meppel. Van 16 februari 1878 tot 14 september 1883 was hij burgemeester van Nijeveen.
Voor Derks in Nijeveen tot burgemeester benoemd werd was hij landbouwer te Ruinerwold.
In de raadsvergadering van 30 maart 1878 werd zijn benoeming tot gemeentesecretaris geregeld en “de onderhandse verhuur” van de woning, dan nog in gebruik door burgemeester Van Rooijen. De nieuwe burgemeester wordt de huur van dat huis toegestaan voor de tijd van 6 jaar voor een jaarlijks huurbedrag van f 80,- Ook werd hij benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke stand.
Derks ontpopte zich als een doortastend figuur.
Er was in de gemeenteraad al enige jaren veel gepraat over het aanleggen van wegen in de gemeente Nijeveen, zonder dat dat tot resultaten had geleid. Op dit punt werden er al gauw onder leiding van burgemeester Derks knopen doorgehakt.
In de raadsvergadering van 15 september 1879 werd besloten tot de aanleg van een straatweg naar Meppel vanaf het einde van de rijweg van Kolderveen in een rechte lijn naar Meppel en ook kwam er een weg door de Nijeveense en Kolderveense Bovenboer. Bovendien zou het gemeentelijk voetpad, de Schuurmansteeg, veranderd worden in een weg. Voor het aanleggen van de wegen was er grond nodig. Daarvoor moesten er stukken land aan de gemeente afgestaan worden wat door weigerachtige eigenaren steeds veel gedoe geweest was. Nu werd resoluut besloten zo nodig te onteigenen. Om de kosten enigszins te dekken werd besloten tol te heffen op de weg naar Meppel. Daarvoor werd op de driesprong Meppel, Kolderveen en Nijeveen een tol met draaibomen geplaatst met een tolgaarderwoning.
Zoals vermeld was Derks een persoon die knopen durfde door te hakken. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders. Streek hij de mensen niet te veel tegen de haren in?
In een raadsverslag van 9 november 1880 wordt vermeld dat E.van Rossum als raadslid werd geschorst. In de notulen van 30 juli 1881 lees ik dat E. van Rossum als gemeenteontvanger salarisverhoging vraagt, maar de raad is van oordeel dat hij genoeg verdient en dat er genoeg anderen zijn die voor dat salaris zijn baan over willen nemen. Daarom krijgt hij ontslag. In een ander niet officieel archiefstuk lees ik dat Van Rossum dit ontslag niet pikte en toen te voet naar het paleis Het Loo in Apeldoorn ging en daar audiëntie vroeg bij koning Willem III om zich over zijn ontslag te beklagen. Of dit waar is weet ik niet. Wel staat in een verslag van 6 december 1881 dat Gedeputeerde Staten het ontslagbesluit nietig verklaarden. Daarvoor was al op 24 oktober 1881 bij koninklijk besluit het raadsbesluit vernietigd.
Dat er iets aan de hand moest zijn geweest met die burgemeester was voor mij duidelijk toen ik in Nijeveen mijn werk als hoofd van de openbare school begon.
Toen ik na mijn benoeming in Nijeveen in 1968 met mijn vrouw en twee dochters de ambtswoning bij de school betrok viel mij na korte tijd op dat in de voormuur rechts van de voordeur een gedenksteen ingemetseld was. Het was de zogenaamde “eerste steen” ingemetseld bij de bouw van de woning in 1881.
Op de steen stond te lezen dat op 25 maart 1881 de eerste steen gelegd was met daaronder de namen van burgemeester Derks, E.van Rossum wethouder, G. van Noord lid van de raad, A.Bazuin 1e hoofd der school, de architect S.H. van der Veen te Meppel en de aannemer F.Schipper te Genemuiden.
Maar wat mij opviel was dat de naam van de burgemeester weggehakt was.
En in de voormuur naast de voordeur van de school was er links en rechts ook zo’n eerste steen ingemetseld. Eentje ter gelegenheid van de bouw van de school en eentje ter gelegenheid van een verbouwing. Ook van de oudste steen was de naam van de burgemeester weggehakt.
De school waarin ik les mocht geven en het huis waarin ik met mijn gezin woonde waren gebouwd in 1881 ten tijde van deze burgemeester. Ook was het vreemd dat in de raadsvergadering van 19 oktober 1877 ten tijde van de voorganger van burgemeester Derks, burgemeester van Rooijen, was besloten tot het bouwen van een nieuw schoolgebouw met onderwijzerswoning in het midden van de gemeente. Tot mijn verbazing las ik in een raadsverslag van 15 juni 1878 ten tijde van burgemeester Derks dat er “niets meer te bespreken betreffende de scholen, daarom besloten werd tot het bouwen van 2 nieuwe scholen, een te Kolderveen en een te Nijeveen.”
Ik vond dat vreemd. Wist Derks niet van het raadsbesluit van 19 oktober 1877? In de raadsvergadering van 29 juli 1879 werd het besluit van de vorige raadsvergadering tot het bouwen van 2 scholen weer ingetrokken. Met 5 stemmen voor en 1 tegen werd toen besloten tot het bouwen van een school in het midden van de gemeente met naast de school een onderwijzerswoning. S. v.d. Veen te Meppel mocht het bestek en de tekening maken.
Waren deze raadsbesluiten de eerste problemen m.b.t. deze scholenkwestie? Een ander probleem was namelijk de benoeming van het hoofd van deze nieuwe school.
Op 17 december 1880 besloot de raad het hoofd van de school te Kolderveen, A.Bazuin, te benoemen als hoofd van de nieuwe school. Het hoofd van de school te Nijeveen, Arent Pol, werd het niet. Hij werd gepasseerd en vroeg ontslag als hoofd der school in Nijeveen. Daartegen kwam een grote groep ouders in het geweer. Er werd een protestbrief geschreven die door 62 personen ondertekend werd. In de notulen van een B en W.- vergadering op 11 april 1881 lees ik dat de opening van de school vast gesteld werd op dinsdag 19 april 1881, “zonder plechtigheden van de zijde van het gemeentebestuur en zonder dat daartoe enige schoolautoriteit zal uitgenodigd worden, omdat er gene maatregelen genomen zijn voor zoals dit elders gebruikelijk is deze heren op een fatsoenlijke wijze te kunnen ontvangen”
Op 23 april 1881 stond in de Meppeler Courant: dat op de dag van de opening twee veldwachters aan de ingang van de school stonden en dat er een paar kinderen, van de burgemeester en van de veldwachter, op school aanwezig waren en dat de andere ± 160 op een naburig veld waren waar een voor hen voorbereid feest werd gevierd. Des avonds werd aan de burgemeester een serenade gebracht, welke met een proces verbaal werd beantwoord.
Omdat er klachten over hem waren vanuit de gemeenteraad en inwoners van de gemeente werd door de commissaris des Konings van Drenthe besloten hem van standplaats te verwisselen met de burgemeester van Havelte, Jan Abraham Rudolph Kymmell.
Derks werd toen m.i.v. 15 september 1883 officieel benoemd tot burgemeester van Havelte.
 
Fotograaf/maker : Onbekend  
Rubriek : Personen
Subrubriek : Personen-gemeentebestuur
Categorie : Foto
Aanvullende images :
Google Maps : 52.7339214, 6.1705516
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen).
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen.

Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven.
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

 

Record aangepast: 27 september 2020